Activitats

Curs Pre-sessions | Introducció a la lectura crítica en Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Del 6 d'octubre de 2022 al 13 d'abril de 2023

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 6 d'octubre de 2022 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Introducció al curs; Com buscar articles científics; Criteris de qualitat bibliomètrica; Tipus d’estudis més importants; Apartats d’un article científic; Com fer un bon abstract; Distribució dels grups i assignació de les primeres tasques. > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 3 de novembre de 2022 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Grup 1. Assaig clínic > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 12 de gener de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Grup 3. Cohorts > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 2 de febrer de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Grup 4. Cas i controls > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 2 de març de 2023 | 18:00 - 19:30
18:00 - 19:30
Grup 5. Proves diagnòstiques > Can Caralleu - Sala 8
Dijous, 13 d'abril de 2023 | 18:00 - 19:30
18:00 - 19:30
Discussió en grup; Proves d’avaluació; Definició del pòdium amb els guanyadors. > Can Caralleu - Sala 2