Comitè Científic
 Secretrària:  Dra. Meritxell Davins Riu
 Vocals:  Dra. Gemma Arnedo Valero
   Dr. Pere Altes Mas
   Dra. Patricia Rodriguez Cabeza

 


Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular - Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears